Rust er noe som alle har et forhold til, enten det er på bilen, sykkelen eller utstyr på jobb. Problemet har vært gjennom alle tider og er noe som koster samfunnet store beløper vært år.

Fenomenet er ingen nytt og det er skrevet om i historiske bøker datert tilbake til romertiden. Det er gjennom tidene gjort mange grep for å beskytte og forsinke utviklingen av rust. Det er allikevel slik at det anses som vanlig og uunngåelig. Gitt nok tid, oksygen og fuktighet vil alt jern til slutt omdannes helt til rust.

 

Her kommer ti raske fakta:

  1. Når jern er utsatt for oksygen starter dannelsen av jernoksid, eller rust, i veldig sakte tempo.
  2. Utsettes jern for både oksygen og vann dannes rusten mye raskere.
  3. Rust er ansett som vanlig og uunngåelig.
  4. Rust er en form for korrosjon. Irr er en annen form for korrosjon som oppstår på kobber.
  5. De materialene som er mest motstandsdyktige mot korrosjon er titan og gull.
  6. Korrosjon fører til at metaller mister sin hardhet og duktilitet.
  7. Undersøkelser i flere industriland viser at korrosjon ødelegger verdier for store beløper vært år.
  8. For å beskytte metallet mot rust må du skape et skille mellom metallet og oksygen/fuktighet.
  9. Den mest vanlige metoden er å legge et skille i form av maling / lakk.
  10. Små skader, sår, riper vil bryte skillet og igjen gjøre at jernet utsettes for oksygen / fuktighet.

 

Ved utvikling og konstruksjon av nye produkter er korrosjon alltid en faktor som prøves å ivaretas på best mulig måte. Utforming, design, materialvalg, overflatebehandling er alle faktorer som vil påvirke hvordan jernet best beskytter seg mot korrosjon. Regelmessig vedlikehold hjelper deg å sikre dine verdier og unngå unødvendig store skader og slitasje. Det bidrar også til å redusere de årlige tapene som oppstår grunnet korrosjon.

 

Skulle uhellet først være ute kan du se våre midler for enkel rustfjerning her.