Slik kvitter du deg med rusten – enkelt og effektivt.

For mange som begynner på et restaureringsprosjekt kan omfanget være stort og det er i mange tilfeller vanskelig å komme skikkelig i gang. Rustfjerning er et element som i mange tilfeller skaper stort hodebry. Les mer om hvordan du kvitter deg med rusten, enkelt og effektivt.

 

Hva er rust?

For å kunne utføre effektiv rustfjerning og i størst mulig grad unngå/forsinke at problemet kommer tilbake, er det greit å start med å vite hva rust er og hvordan det oppstår.

Rust er korrosjon av jern. Når jern er utsatt for oksygen starter dannelsen av jernoksid, som omtales som rust. Om jernet i tillegg utsettes for fuktighet går prosessen med dannelse av jernoksid mye raskere.

Når jernet oksideres (rusten dannes) vil den ekspandere. Rust kan ekspandere flere ganger sin egen tykkelse. Rustne deler kan derfor se mye verre ut en hva de kanskje er og i flere tilfeller vil det være vært et forsøk å fjerne rusten for å se hva faktisk tilstand på original del er.

Les 10 raske fakta om rust her.

 

Rustet del

Eksembilde på rustet del. En ser tydelig hvordan jernet har osidert.

 

Effektiv rustfjerning

Mange er opptatt av å ivareta de originalene delene på best mulig måte. Etter mange års elde og utsettelse for fukt er ofte resultatet rustne deler som i utgangspunktet ser umulig ut å redde. Løsningen for mange har vært StripAll. Denne vidundervæsken behandler delene, mens du kan fokusere på andre oppgaver. Etter behandlingen tar du de ut, spyler av og delene er fri for rust, gammel lakk, eventuell sot, avleiringer og andre avfallsstoffer som har satt seg over tid.

StripAll er en veldig skånsom behandlingsform. I motsetning til sliping, sandblåsing og andre tradisjonelle metoder for rustfjerning vil ikke StripAll angripe “friskt” stål. Rensevæsken trenger gjennom avfallsstoffene, fjerner rusten og rengjør overflaten på det intakte metallet. På denne måten bevarer du det som er å redde av gamle, verdifulle originaldeler og gir dem nytt liv. StripAll er også effektiv på mange typer maling og lakk. På denne måten får du fjernet både rust og maling i en operasjon.

I og med at StripAll ikke angriper metallet vil du også ivareta maskinerte flater, pasningstoleranser o.l. helt uten tildekking og maskering. En annen fordel er at produktet er tyntflytende. Det trenger inn i alle krinkler og kroker og sørger for skikkelig rengjøring selv på de tøffeste plassene. StripAll er ikke egnet for rensing av aluminium og andre lettmetaller.

Rustet del

Eksempelbilde på samme del etter behandling. Alt rust er borte og stålet er tilbake til sin originale stand.

 

Se vårt galleri med eksempelbilder på deler behandlet med StripAll.

 

Fremgangsmåte

StripAll brukes som en dyppløsning. Alt du trenger er en beholder, varme og væske. Her har folk laget mange forskjellige løsninger tilpasset sitt bruk. Skal du behandle små bolter og muttere eller meterstore deler? Størrelsen på karet kan tilpasses slik at det passer ditt produkt.

StripAll kommer som både pulverkonsentrat og ferdigblandet væske. Når du har funnet et egnet kar fylles løsningen/blandes pulveret i karet iht. bruksanvisningen. Sett termostat på varmen på 60-65 grader for optimal effekt. For en ny blanding med StripAll kan en med fordel la væsken stå med varme en stund etter oppblanding. Dette vil hjelpe alle virkestoffer og blande seg skikkelig i væsken. Husk også jevnlig omrøring av væsken.

Når væsken er klar legges delene i karet. Virketiden vil variere fra del til del. Det er mange faktorer som spiller inn og derfor vanskelig å sette en fast behandlingstid. Hvor mye rust er det? Ligger det i flere lag? Er det malingsrester? Er det grease, olje e.l. Alt vil spille inn på behandlingstiden. I og med at StripAll ikke angriper stålet trenger en ikke være redd for overbehandling og en kan trygt prøve seg frem på behandlingstiden.

StripAll sett 200L fat

Eksempelbilde 200L StripAll sett.

Stripall større kar

Eksempelbilde større StripAll kar.

 

Husk å ta vare på kropp og helse

Som alltid når en jobber med kjemiske produkter er det viktig og ha et godt forhold til HMS. StripAll er en alkalisk væske. Den er derfor skadelig om den kommer i kontakt med kroppen. Husk alltid og bruke egnede hansker og vernebriller. Ved utilstrekkelig ventilasjon bør en også bruke åndedrettsvern. Avdamper fra oppvarmet rensevæske er også etsende. Les brukerveiledning og sikkerhetsdatabladet nøye før en starter å arbeide med produktet.

Du finner våre siste oppdaterte sikkerhetsdatablad for StripAll her.

 

Når jobben er gjort

StripAll væsken varer lenge og kan brukes på mange deler før den mister sin effekt og må skiftes. Når tiden er inne for å bytte væsken må den behandles som farlig avfall.
For husholdninger og privatpersoner kan en levere inn væsken kostnadsfritt til et kommunalt anlegg godkjent av fylkesmannen. Virksomheter må deklarere og levere avfallet hos et godkjent mottak.

Gode tips og råd finner du på miljødirektoratet sider her.

 

 

For å få tak i StripAll for rustfjerning i nærheten av deg. Se vår forhandleroversikt her.

Klikk her for å lese mer om StripAll.